"
Muzikanten hebben geen tot weinig inzicht in hun toebehorende voortkomende inkomstenstromen.
CONCEPT
Admusic is een online Web-App dat muzikanten helpt om beter geld te kunnen claimen dat hun toebehoort. De Web-App neemt de muzikant stapsgewijs mee aan de hand van een vragenboom. Met behulp van het proces kan per nummer het intellectueel eigendom inzichtelijk worden gemaakt. Op deze manier zullen administratieve fouten worden voorkomen. Daarnaast zorgt de Web-App voor een overzicht van de rechten, en welke verdiensten hier aan kunnen worden gekoppeld. 
Admusic is ontwikkeld voor elke muzikant. Het platform is overzichtelijk, makkelijk te gebruiken en biedt nieuwe kennis aan gebruikers. 
user flow
user testing
Wanneer de user flow duidelijk in kaart is gebracht, werd deze naar low fidelity wireframes vertaald en met gebruikers getest. De testresultaten werden vervolgens verwerkt tot een high fidelity prototype. 
Design & prototyp
Klik op de afbeelding hieronder om het eindprototype zelf te ervaren. 
Opdracht: UX Research
Opdrachtgever: PACC (Professional Artists and Composers Cooperative)
Tools: Sketch, Adobe UX prototyping, Photoshop, Illustrator​​​​​​​

You may also like

Back to Top